Transparency

"Truth never damages a cause that is just." - Mahatma Gandhi

English

ReDI School Copenhagen


1. NAME, ADDRESS & FOUNDING YEAR OF THE ORGANIZATION ReDI School of Digital Integration DK
Address: Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV. Founding Year: May 2019 2. ORGANISATION TYPE & CVR
"Almennyttig forening" CVR: 40577203
See ReDI School's by-laws here (in Danish).

3. CONTACT Local Head: Ida Marie Bjerre Jepsen
Phone: +45 60467156
Email: ida@redi-school.org
4. OUR BOARD
Head of Board: Anne Kjær Riechert
Treasurer: Ida Marie Bjerre Jepsen Board Member: Jacob Heiring Sørensen
Board Member: Razan Haugaard
Board Member: Sanne Urbak Rasmussen

5. PERSONNEL STRUCTURE ReDI School DK employs 7 people corresponding to 4.5 full time employees (per 15/12 2020):
- 3 full time employees - 2 employee 20 hours/week
- 2 employees 10-15 hours/week 6. PURPOSE OF REDI SCHOOL
ReDI School DK works to provide women with refugee and migrant backgrounds with valuable digital skills and a strong network of other students, volunteers and alumni to provide new social and professional opportunities. Our educational goal is to provide students with useful knowledge that is appreciated by industry to support their accelerated integration into the Danish labor market and into Danish society.

Our participants are mainly refugees and migrant women who want to learn digital skills. In addition we work closely with companies and organizations looking to hire IT Talent, to address the shortage of skilled workers and the big gender gap in the IT sector in Denmark.
We value reliability, usefulness, care and playfulness. 7. OUR PROGRAM The purpose of the statutes is realized in particular through support services for the economic and social integration of refugees in Denmark and in Europe, in particular through:
- The provision of courses and training for women to gain digital skills, soft skills and work-related IT skills - The provision of laptops for the students - Workshops - Tech talks - Company visits - Contacts with potential employers and mentors - Help to build a professional network.

The program offers courses on two levels:
a) Beginner Level - "Digital in Society" and "Digital in Job" Start: Very limited understand of computers and the digital world Goal: Basic understanding of computers and the digital world to be used both privately and professionally

b) Advanced Level - "Intro to Javascript", "Intro to Data Analytics", "UX" & "UI"
Start: Good understanding of computers and interest in coding, data analytics or UX/UI
Goal: Basic understanding of coding and programming, or UX/UI, and the opportunities it entails

Laptops, internet access, classrooms and study rooms are available throughout the course to all participants without cost to the participant.

In addition to technical skills, we also focus on the development of:
- IT core competencies (presentation skills, team work, etc.)
- Professional soft skills (CVs, Interview Training, Linkedin Profile etc.)
- Professional networking (company visits, TechTalks, conference visits etc.)
The teachers at ReDI School are mostly volunteers who have work experience in the technology or IT industry, as well as in the business sector. They can both share theoretical knowledge as well as explain how things work in practice. In addition, the teachers become role models and mentors by telling stories from their own careers, by giving advice on their own career paths and by opening doors to the companies they work for. 8. FINANCES
The start of ReDI School of Digital Integration DK was made possible by a donation from The Coca-Cola Foundation of $134.000 (880.000 Dkr.) in May 2019, and from the VELUX FOUNDATION in January 2020 of 4.400.000 Dkr. This is supplemented by donations from companies.

When the first fiscal year has passed in spring 2021, we will publish an annual report on this page, where it is clear how these money has been spent in accordance with our purpose.

9. ACTIVITY REPORTS
See our activity report for 2019 here.
See our activity report for 2020 here.

Dansk

ReDI School - København


1. NAVN, ADRESSE OG STIFTELSESÅR
ReDI School for Digital Integration DK (herefter ReDI School DK)
Adresse: Bygmestervej 10, 1. sal, 2400 København NV.
Stiftelsesår: Maj 2019

2. ORGANISATIONSTYPE & CVR
"Almennyttig forening"
CVR: 40577203
Se ReDI Schools vedtægter her.

3. KONTAKT
Leder af ReDI School DK: Ida Marie Bjerre Jepsen
Telefon: 60467156
E-mail: ida@redi-school.org

4. BESTYRELSE
Bestyrelsesforkvinde: Anne Kjær Riechert
Kasserer: Ida Marie Bjerre Jepsen
Bestyrelsesmedlem: Jacob Heiring Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Razan Haugaard
Bestyrelsesmedlem: Sanne Urbak Rasmussen

5. PERSONALE-STRUKTUR
ReDI School DK har 7 ansatte, svarende til 4,5 fuldtidsansatte (pr. 15/12 2020)
- 3 fuldtidsansatte
- 2 deltids-medarbejdere 20 timer/ugen
- 2 deltids-medarbejdere 10-15 timer/ugen


6. FORMÅL
ReDI School arbejder for digital empowement af kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Vi arbejder for at give vores elever værdifulde digitale kompetencer og et stærkt netværk af frivillige, ledere i IT-verdenen, andre elever og alumner for at skabe nye sociale, faglige og professionelle muligheder.

Vores deltagere er hovedsageligt kvinder med flygtninge og indvandrer-baggrund, der vil have flere digitale færdigheder. Vi samarbejde tæt med virksomheder og organisationer, der stiller ressourcer til rådighed og i nogle tilfælde ønsker at ansætte flere kvindelige IT-talenter, for at imødegå manglen på kvalificerede medarbejdere inden for IT-sektoren i Danmark, og for at få flere kvinder i IT og tech.

Vores mål er at give vores elever brugbare kompetencer, som der er efterspørgsel efter på i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked for at understøtte deres integration. 7. VORES PROGRAM
Vores formål realiseres gennem følgende aktiviteter og services: - 12 ugers IT-kurser med fokus på digitale færdigheder, personlige færdigheder og professionelle kompetencer - Workshops - Tech Talks - Virksomhedsbesøg - Kontakter med potentielle arbejdsgivere og mentorer - Hjælp med at opbygge et professionelt netværk

Bærbare computere, internetadgang og lokaler stilles til rådighed under kurser for alle deltagere uden omkostninger for deltageren. Vi tilbyder kurser på to niveauer: a) Begynderniveau - "Digital i samfund" og "Digital i Job"
Start: Begrænset kendskab til computere og den digitale verden
Mål: Godt nok kendskab til den digitale verden til at kunne begå sig både privat og professionelt
b) Avanceret niveau - "Intro to Javascript", "Intro to Data Analytics", "UX" og "UI"
Start: God forståelse af computere og interesse for kodning, dataanalyse eller UX/UI
Mål: Grundlæggende forståelse af kodning, programmering, dataanalyse eller UX/UI og de muligheder, det medfører
Læs mere om vores kurser her. Ud over tekniske færdigheder fokuserer vi også på udvikling af: - IT-kernekompetencer (præsentationsevner, samarbejde osv.)
- Professionelle soft skills (Curriculum Vitae, Interviewtræning, Linkedin-profil osv.)
- Professionelt netværk (virksomhedsbesøg, TechTalks, konferencebesøg osv.) Underviserne på ReDI School DK er for det meste frivillige, der har en baggrund i IT. De kan både dele deres teoretiske viden samt forklare, hvordan ting fungerer i praksis. Derudover kan de frivillige blive afgørende rollemodeller og mentorer ved at fortælle historier fra deres egen karriere, rådgive om karriereveje og åbne døre til de virksomheder, de arbejder for. 8. FINANSIERING
Opstarten af ReDI School for Digital Integration DK blev muliggjort af en donation fra The Coca-Cola Foundation på $134.000 (880.000 Dkr.) i maj 2019. Herefter har vi modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN på 4.4 mio kr. i januar 2020 til et to-årigt udviklingsprojekt.
Når det første regnskabsår er passeret i foråret 2021, offentliggør vi en årsrapport på denne side, hvor det er klart, hvordan disse penge er brugt i overensstemmelse med vores formål.

9. AKTIVITETSRAPPORTER Se aktivitetsrapport for 2019 her (på engelsk).
Se aktivtetsrapport for 2020 her (på dansk).